در حال بارگذاری ...

فاطمه جعفرپور(ارومیه)

تولد  : 1359کلاردشت
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی فیزیک در دانشگاه پیام‌نور؟
اجراها : بازی در نمایش‌”شیر و خط“به کارگردانی”رسول بانگین“؛ رشت؛ سال(؟) بازی در نمایش‌”شاه و شبدیز“به کارگردانی”کریم علی‌خواه“؛رشت؛ سال(؟) بازی در نمایش‌”دام“به کارگردانی”رسول بانگین“؛ رشت؛ سال(؟)