در حال بارگذاری ...

محمد اتحادی‌نیا(سیستان و بلوچستان)

تولد  : 1351زابل
تخصص :
تحصیلات : کاردانی گرافیک از دانشکده تربیت دبیر فنی دختران تهران(شریعتی)؛ 1383
اجراها : بازی در نمایش”عروسی خورشید“ به کارگردانی”علی‌اصغر عابدینی“؛ زاهدان، تالار دانشگاه علوم انسانی؛ 68-1367 بازی در نمایش”جملگ“به کارگردانی”محمودرحیم یادکاکلی“؛ زاهدان(جشنواره استانی) و اجرای عموم، یزد(جشنواره منطقه‌ای)؛ 1375