در حال بارگذاری ...

مهلا صالحی

تولد  : تهران 1360
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی ارشد در رشته کارگردانی تئاتر از واحد تهران مرکزی (دانشکده هنر و معماری) دانشگاه آزاد اسلامی (1391)، کارشناسی در رشته کارگردانی تئاتر از دانشگاه سوره تهران (1382)
اجراها :

دستیار کارگردان:
"یرما" - کارگردان "احسان فکاء - کافه تریای "مجموعه تئاتر شهر" - سال (1380)
"ویتسک" - کارگردان دکتر "مسعود دلخواه"  - سالن قشقایی "مجموعه تئاتر شهر" - سال (1384)
"جولیوس سزار"-  کارگردان دکتر "مسعود دلخواه" - سالن "مولوی" تهران " - سال (1385)
"منظومه مور بی ملکه"  - کارگردان "ناصح کامگاری"-  سالن قشقایی "مجموعه تئاتر شهر" - سال (1385)
"دریاچه پنهان" -  کارگردان دکتر "مسعود دلخواه" سالن "مولوی" تهران - سال (1387)
"تانگوی تخم مرغ داغ"- کارگردان "ناصح کامگاری"- سالن انتطامی خانه هنرمندان ایران و فرهنگسرای بهمن – سال (1387)
"بهار و آدم برفی" -  کارگردان "ناصح کامگاری"- "-  سالن قشقایی "مجموعه تئاتر شهر" – سال(1390)
کارگردان:
"شهربازی" – نویسنده "آثول فوگارد" –  مترجم "مهلا صالحی"-  کافه تریای "مجموعه تئاتر شهر" سال (1382)
"آواز دهکده" – نویسنده "آثول فوگارد" - مترجم "مهلا صالحی"-  کافه تریای "مجموعه تئاتر شهر" سال (1382)
"آواز دهکده" – نویسنده "آثول فوگارد "– "مترجم مهلا صالحی"-  جشنواره نمایشنامه خوانی مولوی سالن "مولوی" سال (1387)
"آواز دهکده" – نویسنده "آثول فوگارد "– "مترجم مهلا صالحی"-  "تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران"  سال (1389)          
نویسنده:
نویسنده کتاب "شناخت آثول فوگارد" در دست انتشار توسط انتشارات افراز تهران
مترجم:
مترجم نمایشنامه "آواز دهکده" اثر "آثول فوگارد" چاپ دوم سال( 1390)توسط انتشارات افراز تهران
مترجم نمایشنامه "شهر بازی" اثر "آثول فوگارد" در دست انتشار توسط انتشارات افراز تهران
مترجم نمایشنامه "ویکتوری" اثر "آثول فوگارد" در دست انتشار توسط انتشارات افراز تهران
مترجم نمایشنامه "غم ها و شادی ها" اثر "آثول فوگارد" در دست انتشار توسط انتشارات افراز تهران
مترجم نمایشنامه "دریاچه پنهان" اثر "مسعود دلخواه " اجرا شده در سال 1387 در" تالار مولوی تهران"عضو کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران
داور بخش نمایشنامه خوانی جشنواره بین المللی فجر سال (1381)
عضویت در گروه "تئاتر تجربی تهران" به سرپرستی دکتر "مسعود دلخواه" از سال( 1383) تا کنون
عضویت در پژوهشکده دانشکده " سینما – تئاتر "دانشگاه "هنر" به ریاست "دکتر عطا الله کوپال" در سال های( 1382-1379)
تدریس بازیگری در برخی آموزشگاه های بازیگری شهر تهران از جمله آموزشگاه انتخاب و ...
مسئول کارگ روه تئاتر هفته فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ( برگزار شده توسط شهرداری تهران) در "خانه هنرمندان ایران"( 1390)

به روز شده: 1392/10/4