در حال بارگذاری ...

محمود جابری(فارس)

تولد  : 1332 داراب
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : کاردانی علوم تجربی
اجراها : بازی در نمایش”از صبح تا شب نقاهت“به کارگردانی”یحیی خوشرو“؛ داراب، تالار شیر و خورشید سابق؛ 1358 کارگردانی و بازی در نمایش”حجربن‌عدی“؛ داراب، تالار شیر و خورشید سابق؛ 1358 کارگردانی و بازی در نمایش”غروب خونین“نوشته”بخشی‌راد“؛ داراب، حسینیه ولی عصر؛ 1359 بازی در نمایش”ابوذر“نوشته”؟؟ بابایی“ به کارگردانی(؟)؛ داراب، تالار شهید رجایی؛ 11360 کارگردانی نمایش”ستون پنجم“؛ داراب، تالار شیر و خورشید سابق؛ 1360 کارگردانی نمایش”قلعه“نوشته”محسن مخملباف“؛ آباده، جشنواره دانش آموزی؛ 1368 دستیار کارگردان و گریم در نمایش”آرمون“نوشته”مجید افشاری“؛ داراب، تالار سینما فلسطین؛ 1377 کارگردانی و بازی در نمایش”از ترور تا ترور“نوشته”؟؟ محمدی“؛ داراب، تالار سینما فلسطین؛ 1381 کارگردانی نمایش”پرواز اقاقی‌ها“؛ جهرم؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش”تنور خونین“؛ شهر(؟)، تالار حضرت زینب(؟)؛ 1383 دریافت جایزه سوم کارگردانی از جشنواره(؟) برای نمایش”پرواز اقاقی‌ها“؛ سال(؟)