در حال بارگذاری ...

کیانوش عالی‌محمودی(خوزستان)

تولد  : 1354ایذه
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی ایذه؛ سال(؟)
اجراها : کارگردانی و بازی در نمایش”کالات“؛ تهران، تئاترشهر، تالار(؟)؛ 1375 بازی در نمایش”عشق به افق خورشید“به کارگردانی”محمدرضا مندنی‌پور“؛ شهر(؟)، تالار سیمرغ؛ 1375 بازی در نمایش”غروب تا غروب“به کارگردانی”اسماعیل محمدی“؛ اجرا در(؟)؛ 1376 بازی در نمایش”هیاهو“به کارگردانی”منوچهر کیانی“؛ اجرا در(؟)؛ 1377 بازی در نمایش”مندیر“به کارگردانی”مجتبی خادمی“؛ خرم‌آباد، جشنواره عشایر؛ 1379 کارگردانی و بازی در نمایش”هوای تازه“؛ اجرا در(؟)؛ 1379 کارگردانی نمایش”تاوان عشق“؛ اهواز، جشنواره استانی، تالار آفتاب؛ 1380 بازی در نمایش”تراژدی مردگان“به کارگردانی”مسعود محمودی“؛ شهر(؟)، تالار سیمرغ؛ 1381 بازی در نمایش”پیر چنگی“به کارگردانی”مسعود محمودی“؛ شهر(؟)، تالار سیمرغ؛ 1382 بازی در نمایش”سگ‌ها“به کارگردانی”مسعود محمودی“؛ اندیمشک، جشنواره استانی؛ 1382 کارگردانی نمایش”تاش“؛ شهر(؟)، تالار سیمرغ؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”بازی بچه‌گانه“نوشته”حسین محمدی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”مهد کودک دیوانه‌ها“نوشته”حسین محمدی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)