در حال بارگذاری ...

هادی عزیزی(ملایر)

تولد  : 1364ملایر
تخصص :
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش خیابانی"سرقت بزرگ" به کارگردانی"مهدی حبیبی"؛ ملایر؛ 1381 بازی در نمایش"یه دونه مملی یه عالمه دردسر" به کارگردانی"محمد قاسمی"؛ ملایر؛ 1382 بازی در نمایش"شیمبل و شفتولک" به کارگردانی"علی ضیایی"؛ ملایر؛ 1383 بازی در نمایش"هفت تا ببو با یک کدو" به کارگردانی"علی ضیایی"؛ ملایر؛ 1384


گذراندن دوره بازیگری در کلاس‌های آموزشی اداره ارشاد ملایر زیر نظر"آرش عباسی"؛ 1380