در حال بارگذاری ...

علی ضیایی(ملایر)

تولد  : 1360ملایر
تخصص :
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش"اسماعیل اسماعیل" به کارگردانی"رضا فقیهی"؛ همدان، جشنواره استانی؛ 1379 بازی در نمایش"در یک غروب رنگ پائیز" به کارگردانی"رحمت الله فلاحی"؛ ملایر؛ 1379 بازی در نمایش"تابستانه" به کارگردانی"ایرج سعدی"؛ ملایر؛ 1379 بازی در نمایش خیابانی"سرقت بزرگ" به کارگردانی"مهدی حبیبی"؛ جشنواره مریوان؛ 1381 بازی در نمایش"یه مملی یه عالمه دردسر" به کارگردانی"محمد قاسمی"؛ ملایر؛ 1382 بازی در نمایش"رومئو و ژولیت" به کارگردانی"مسعود موسوی"؛ اراک؛ 1383 بازی در نمایش خیابانی"کیو کیو بنگ بنگ" به کارگردانی"سیاوش وفایی‌نژاد"؛ همدان؛ 1383 بازی در نمایش"زخمه ساز" به کارگردانی"آرش زرنیخی"؛ اراک؛ 1383 بازی در نمایش"روی نیمکت خیس" به کارگردانی"اهورا ذوالنوری"؛ اراک؛ 1383


مدرس نمایشنامه نویسی و کارگردانی؛ ملایر؛ 1384