در حال بارگذاری ...

حسین ذوالفقاری( خوزستان)

تولد  : 1354خرمشهر
تخصص : نویسنده، کارگردان، بازیگر
تحصیلات : دیپلم فنی راه و ساختمان از هنرستان فنی و حرفه‌ای شهداء خرمشهر
اجراها : نگارش نمایشنامه”کمی بازی کمی درس“به کارگردانی”عبدالحسین حاوی“؛ همدان، جشنواره سراسری کودک و نوجوان؛ 1377 کارگردانی نمایش”شب و گربه زیر طاقی“نوشته”محمد چرم‌شیر“؛ خرمشهر، آبادان، بهبهان؛ 1378 بازی در نمایش”روی صحنه“به کارگردانی”رحیم ضرغام‌پور“؛ خرمشهر؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش”آنجاست که می‌بایست گریست“؛ خرمشهر؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش”زخم دل“؛ خرمشهر؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش”شما بگوئید ما چه کنیم“؛ خرمشهر؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش”آزاد مرد نینوا“؛ خرمشهر؛ 1379 بازی در نمایش”کاتالیزور“به کارگردانی”فرهاد نژادفراهانی“؛ خرمشهر؛ 1381 نگارش نمایشنامه خیابانی”شما بگید ما چه کنیم“به کارگردانی”عادل کروشاوی‌زاده“؛ دزفول؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش”شهر زنبورها“؛ خرمشهر؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش”بر آسمان حران“؛ خرمشهر؛ 1382 بازی در نمایش خیابانی”یعنی میشه“به کارگردانی”عادل کروشاوی“؛ اهواز، جشنواره سراسری دفاع مقدس؛ 1382 بازی در نمایش خیابانی”بازی‌های تلخ و شیرین“به کارگردانی”عادل کروشاوی“؛ مشهد، جشنواره سراسری دفاع مقدس؛ 1383 نگارش و کارگردانی نمایش خیابانی”خرمی‌ها“؛ تهران، خرمشهر، اهواز؛ 1383 نگارش و کارگردانی نمایش خیابانی”روز سوم“؛ خرمشهر؛ 1384 بازی در نمایش”زیر بیرق باد“به کارگردانی”محمد شیرالی“؛ اهواز؛ 1384


مسئول کانون فیلم و عکس شهرستان خرمشهر؛ 1377 – 1376 یکی از مسئولان برگزاری اولین جشنواره‌ فیلم‌های اجتماعی آبادان در خرمشهر؛ 1378 دریافت جایزه بازیگری اول از جشنواره فتح خرمشهر برای نمایش”روی صحنه“؛ 1378 مسئول انجمن نمایش شهرستان خرمشهر؛ 1379 – 1378 دریافت دیپلم افتخار نمایشنامه‌نویسی از پانزدهمین جشنواره استانی و منطقه‌ای دزفول برای نمایش”شما بگید ما چه کنیم“؛ 1382 برگزیده (؟؟؟) در جشنواره شانزدهم استانی و انتخاب در جشنواره فجر برای نمایش خیابانی”خرمی‌ها“؛ 1383 دریافت دیپلم افتخار نمایشنامه‌نویسی و جایزه اول کارگردانی از جشنواره استانی و جشنواره منطقه‌ای فتح خرمشهر برای نمایش خیابانی”خرمی‌ها“؛ 1384 – 1383 دبیر هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر فتح خرمشهر؛ 1384 مسئول ستاد برگزاری هفدهمین جشنواره تئاتر استان خوزستان، اهواز؛ 1384 نائب رئیس موسسه فیلم و عکس شهرستان خرمشهر؛ 1384 عضو هیئت نظارت و ارزشیابی نمایش در شهرستان خرمشهر؛ 1384 – 1383 Afham-sabz@yahoo.com