در حال بارگذاری ...

وحیدرضا صادق‌پور فرد (کاشان)

تولد  : تهران 1359
تخصص : بازیگر و کارگردان
تحصیلات : کارشناسی فقه و حقوق از دانشگاه کاشان؛ 1384
اجراها :


بازی در نمایش”کوراغلوی خپلی‌بل“به کارگردانی”محسن خسروی“؛ اجرا در کانون جوانه ها کاشان؛ 1370
بازی در نمایش”بچه تابستان“به کارگردانی”یوسف اشنویی“؛ اجرا در کارگاه تئاتر رها؛ 1371
بازی در نمایش”یار در خانه“به کارگردانی”جابر تواضعی“؛ اجرا در کارگاه تئاتر رها؛ 1372
بازی در نمایش”ده بی‌خروس نمی‌شه“به کارگردانی”مرجان فخاری“؛ اجرا در کارگاه تئاتر رها؛ 1373
بازی در نمایش”آینه در آینه“به کارگردانی”رضا جلال‌زاده“؛ اجرا در کارگاه تئاتر رها؛ 1373 
بازی در نمایش”صله سلطانی“به کارگردانی”محسن خسروی“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 137۴
بازی در نمایش”راز نگاه“به کارگردانی”محسن خسروی“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 137۵
بازی در نمایش”خرس“به کارگردانی”اکبر رضویان“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1376
بازی در نمایش”میمون پشمالو“به کارگردانی”حمید آخوندنصیری“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1378
بازی و کارگردانی در نمایش "داستان یک ویولن و یک پیراهن"؛ اجرا در کارگاه نمایش رها؛ 1378
بازی در نمایش”سفر سبز در سبز“به کارگردانی”محسن خسروی“؛ اجرا در کانون جوانه ها؛ 1378
بازی در نمایش”دو حکایت از چندین حکایت رحمان“به کارگردانی”محسن خسروی“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1378
بازی در نمایش”ماه لب ریخته“به کارگردانی”امیرحسین حریری“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1379
بازی در نمایش”شهرزاد“به کارگردانی”حمیدرضا آخوندنصیری“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1379
بازی در نمایش”عروسی خون“به کارگردانی”حمیدرضا آخوندنصیری“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1380
بازی و کارگردانی در نمایش”ماسک“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1380
بازی در نمایش ”اونجا چه خبره“ به کارگردانی ”علی شریعت زاده“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛1380
بازی در نمایش”عروسی چاه“به کارگردانی”حمیدرضا آخوندنصیری“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1381
بازی در نمایش”مسافر کوچولو“به کارگردانی”علی شریعت‌زاده“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1381
بازی در نمایش”روایتی از این ولایت“به کارگردانی”مهدی سعادتپور“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1381
بازی در نمایش”یه کاسه خون“به کارگردانی”علی شریعت‌زاده“؛ اجرا در تالار فرهنگ؛ 1382
بازی و کارگردانی در نمایش”قهوه قجری“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1383
بازی در نمایش ”الاغ آوازه خوان“ به کارگردانی ”مهدی شکاری“؛ اجرا در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران؛ 1384
بازی در نمایش ”ژولیت من“ به کارگردانی ”مهدی شکاری“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1385
بازی در نمایش ”دو نوکر و یک ارباب“ به کارگردانی ”مصطفی شبخوان“ (کانون جوانه ها)؛ 1385
بازی در نمایش ”شیری که می غرید“ به کارگردانی ”مهدی شکاری“؛ اجرا در کانون پرورش فکری پارک لاله؛ 1386
بازی در نمایش ”نی نی اخاذه“ به کارگردانی ”محمد یزدان پرست“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1388
بازی در نمایش ”پهلوان کچل“ به کارگردانی ”داوود معینی کیا“؛ اجرا در (فرهنگسرای مهر؛ 1388 
بازی در نمایش ”الاغ و گنج پردردسر“ به کارگردانی ”رضا رادبخت“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1389
بازی در نمایش ”نخودی“ به کارگردانی ”محسن بلوری“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛1389
بازی در نمایش ”پادشاه شهر قصه ها“ به کارگردانی ”رضا رادبخت“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1390
بازی در نمایش ”اشتباه“ به کارگردانی ”حمیدرضا سهراب زاده“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1390
بازی در نمایش ”سعادت لرزان مردمان تیره روز“ به کارگردانی ”مجتبی جدی“؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1391
بازی در نمایش ”این نوبت از کسان"به کارگردانی ”مجتبی جدی"؛ اجرا در فرهنگسرای مهر؛ 1392
بازی و کارگردانی نمایش ”کمدی اکتشافات“؛ اجرا در کانون جوانه ها؛ 1393
بازی در نمایش ”خاله سوسکه“ به کارگردانی ”محسن بلوری“؛ اجرا در کانون جوانه ها؛ 1393
توضیحات:
جوایز:

دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد برای نمایش”خرس“از جشنواره(فجر کاشان)؛ 1376
دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد برای نمایش”روایتی از این ولایت“از جشنواره(بسیج استان اصفهان)؛ 1374
دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد برای نمایش”بچه تابستان“از جشنواره(فجر کاشان)؛ 1372
دریافت جایزه بهترین بازیگردوم مرد برای نمایش”قهوه قجری“از جشنواره(تئاتر کمدی)؛ 1383
دریافت جایزه بهترین کارگردانی برای نمایش”قهوه قجری“ از جشنواره(تئاتر کمدی)؛ 1383
دریافت جایزه بهترین کارگردانی برای نمایش”ماسک“ از جشنواره(دفاع مقدس)؛ 1380
دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد برای نمایش”یه کاسه خون“از جشنواره(دفاع مقدس کاشان)؛ 1380
دریافت جایزه بهترین بازیگر دوم مرد برای نمایش”نی نی اخاذه“ از جشنواره(تئاترمهر)؛ 1388
فعالیتها:
عضو هیات امنا انجمن نمایش کاشان در سال1384
عضو هیات مدیره و بازرس خانه تئاتر کاشان
پست الکترونیکی:  vahidart.110@gmail.com
به روز شده: 1394/4/13