در حال بارگذاری ...

مهدی عالمیان(تویسرکان)

تولد  : 1361تویسرکان
تخصص :
تحصیلات : دیپلم حسابداری؛ 1381
اجراها : بازی در نمایش"آزاد" به کارگردانی"حامد ترک"؛ تویسرکان؛ 1374 بازی در نمایش"آخرین ورق‌های شب" به کارگردانی"شهرام وحیدی"؛ تویسرکان؛ 1376 بازی در نمایش"مظلوم تاریخ"؛ تویسرکان؛ 1376 بازی در نمایش"اهورا" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1377 بازی در نمایش"پرواز" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1378 کارگردانی نمایش"بچه تابستان"؛ تویسرکان؛ 1378 بازی در نمایش"آوای هو"؛ تویسرکان؛ 1379 بازی در نمایش"سفر تا مهتاب" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1379 بازی در نمایش"رقص مهتاب" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1380 نگارش و کارگردانی نمایش"هر روز ساعت 6"؛ تویسرکان؛ 1381 نگارش نمایشنامه"دیوانه دیوانه دیوانه"؛ 1382 کارگردانی نمایش"آهای آهای مرگ اومد"؛ تویسرکان؛ 1383 کارگردانی نمایش"آهای آهای کلانتر"؛ تویسرکان؛ 1384


m-tanha-group@yahoo.com