در حال بارگذاری ...

سجاد گودرزی(تویسرکان)

تولد  : 1362تویسرکان
تخصص :
تحصیلات : دیپلم الکترونیک
اجراها : بازی در نمایش"آخرین ورق‌های شب" به کارگردانی"شهرام وحیدی"؛ تویسرکان؛ 1378 بازی در نمایش"چون سبوی تشنه" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1381 بازی در نمایش"کشتی گیرنده با خرس" به کارگردانی"شهرام وحیدی"؛ تویسرکان؛ 1381 بازی در نمایش"رقص مرگ" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1381 بازی در نمایش"بازی سلطان و سیاه" به کارگردانی"شهرام وحیدی"؛ تویسرکان؛ 1382 بازی در نمایش"یاس پرپر" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1382 بازی در نمایش"آهای آهای مرگ اومد" به کارگردانی"مهدی عالمیان"؛ تویسرکان؛ 1383 بازی در نمایش"یاس آسمانی" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان؛ 1383 بازی در نمایش"هر روز ساعت شش" به کارگردانی"مهدی عالمیان"؛ تویسرکان؛ 1384 بازی در نمایش"خورشید روی نی" به کارگردانی"نبی‌الله بیات"؛ تویسرکان؛ 1384 بازی در نمایش"آهای آهای کلانتر" به کارگردانی"مهدی عالمیان"؛ تویسرکان؛ 1385


Aftab_gardon_123@yahoo.com