در حال بارگذاری ...

سعید جلیلوند(تویسرکان)

تولد  : 1360تویسرکان
تخصص :
تحصیلات : دیپلم ریاضی فیزیک؛‌ 1381
اجراها : بازی در نمایش"آزاد" به کارگردانی"حامد ترک"؛ تویسرکان، تالار کانون؛ 1374 بازی در نمایش"تکیه حاجی" به کارگردانی"حامد ترک"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1375 بازی در نمایش"اتل متل قند عسل" به کارگردانی"غلامرضا ناصری"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1378 بازی در نمایش"عشق بی پایان" به کارگردانی"غلامرضا ناصری"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1380 طراحی صحنه و بازی در نمایش"پرواز" به کارگردانی"مهدی شیخ‌الاسلامی"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1382 دستیار کارگردان و بازی در نمایش"چون سبوی تشنه" به کارگردانی"مهدی شیخ‌السلامی"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1383 بازی در نمایش"یاس پرپر" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1383 بازی در نمایش"یاس آسمانی" به کارگردانی"محمدرضا گودرزی"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1383 بازی در نمایش"خورشید و ؟؟؟" به کارگردانی"حاج نبی‌الله بیات"؛ تویسرکان، تالار ارشاد؛ 1384