در حال بارگذاری ...

محمدرضا گودرزی(تویسرکان)

تولد  : 1364تویسرکان
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی ادبیات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
اجراها : نگارش و کارگردانی نمایش"قصه جنگل"؛ ملایر، تئاتر مساجد؛ 1372 نگارش و کارگردانی نمایش"توهم"؛ ملایر، تئاتر مساجد؛ 1372 نگارش و کارگردانی نمایش"شاید فردا نباشد"؛ تویسرکان؛ 1373 نگارش و کارگردانی نمایش"بچه‌های خیابان"؛ ملایر، جشنواره تئاتر استانی؛ 1373 نگارش و کارگردانی نمایش"فریب"؛ تویسرکان؛ 1374 نگارش و کارگردانی نمایش"صفدر ماشاالله"؛ تویسرکان؛ 1375 نگارش و کارگردانی نمایش"اتل متل قند عسل"؛ تویسرکان؛ 1375 نگارش و کارگردانی نمایش"حاجی فیروز"؛ تویسرکان؛ 1376 نگارش و کارگردانی نمایش"اتل متل روباه دغل"؛ تویسرکان؛ 1376 نگارش و کارگردانی نمایش"نقل عشق"؛ همدان، جشنواره تئاتر استانی؛ 1376 نگارش و کارگردانی نمایش"آهای آهای گرگ اومد"؛ تویسرکان؛ 1377 نگارش و کارگردانی نمایش"کار کنید، شادی کنید، بخندید"؛ تویسرکان؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش"پرواز"؛ ملایر، جشنواره تئاتر بسیج؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش"مسافر مهتاب"؛ (؟)، جشنواره دانش آموزی؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش"اهورا"؛ تویسرکان؛ 1379 نگارش و کارگردانی نمایش"ماجرای اتاق شماره 13"؛ تویسرکان؛ 1379 نگارش و کارگردانی نمایش"شعله‌های یخ زده"؛ تویسرکان؛ 1380 نگارش و کارگردانی نمایش"در به در"؛ تویسرکان؛ 1381 نگارش و کارگردانی نمایش"کی به کیسه"؛ تویسرکان؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش"یاس پرپر"؛ تویسرکان؛ 1383 نگارش و کارگردانی نمایش"رقص مرگ"؛ ملایر، جشنواره تئاتر استانی؛ 1383


کسب رتبه اول کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی از جشنواره بسیج برای نمایش(؟)؛ 1372 دریافت جایزه نگارش و کارگردانی نمایش"یاس آسمانی"؛ تویسرکان؛ 1384 دریافت جوایز مختلف در زمینه نمایشنامه‌نویسی از جشنواره‌های مختلف استانی و...