در حال بارگذاری ...

زینب آرمند(تنکابن)

تولد  : 1365تهران
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی رشته نمایش از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
اجراها : عروسک‌گردانی در نمایش"اسب آبنوس" به کارگردانی"محمدحسن نجفی"؛ (نهمین جشنواره عروسکی دانشجویی) تهران، تالار مولوی؛ 1385 عروسک‌گردانی در نمایش"اسب آبنوس" به کارگردانی"محمدحسن نجفی"؛ تنکابن، دانشگاه آزاد(اجرای پایان نامه)؛ 1385


عضویت در گروه"نور و عروسک"؛ 1384