در حال بارگذاری ...

شهره احدی(اردبیل)

تولد  : 1363؟؟
تخصص :
تحصیلات : دیپلم معماری؛ سال(؟)
اجراها : عروسک‌گردانی در نمایش"زینقرو" به کارگردانی"محمدتقی اسماعیلی"؛ اردبیل؛‌ 1379 عروسک‌گردانی در نمایش"گوئچک" به کارگردانی"محمدتقی اسماعیلی"؛ تهران، دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی؛‌ 1383 عروسک‌گردانی در نمایش"عاشق شدن به فصل سرما" به کارگردانی"محمدتقی اسماعیلی"؛ تهران، یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی؛‌ 1385