در حال بارگذاری ...

هاشم هاشم‌بیگی(یزد)

تولد  : 1359تفت
تخصص : بازیگر، نویسنده، کارگردان
تحصیلات : دیپلم علوم انسانی از دبیرستان شهید جعفری شهرستان تفت؛ 1377
اجراها : بازی در نمایش”تفنگ“به کارگردانی”حسن دهقانی‌اشکذری“؛ تفت، کانون ولایت؛ 1376 بازی در نمایش طنز”مواد“به کارگردانی”محمدرضا فلاح“؛ تفت، آمفی تئاتر سپاه؛ 1377 بازی و کارگردانی در نمایش طنز”کلاس جمله سازی“؛ تفت، آمفی تئاتر سپاه؛ 1377 بازی در نمایش طنز”ارکستر سمفونیک 2000“به کارگردانی”جلال وطنخواه“؛ تفت، آمفی تئاتر کانون ولایت؛ 1379 کارگردانی و بازی در نمایش طنز”بنگاه“؛ تفت، آمفی تئاتر کانون ولایت؛ 1379 کارگردانی و بازی در نمایش طنز”حلوای سفارشی“؛ تفت، آمفی تئاتر دیدار؛ 1379 بازی در نمایش طنز”حمام آمیرزا“به کارگردانی”محسن فلاح“؛ تفت، آمفی تئاتر دیدار؛ 1380 بازی در نمایش طنز”اختلاف“به کارگردانی”محسن فلاح“؛ تفت، آمفی تئاتر دیدار؛ 1380 بازی در نمایش طنز”خواستگاری اجباری“به کارگردانی”محسن فلاح“؛ تفت، آمفی تئاتر دیدار؛ 1381 کارگردانی و بازی در نمایش طنز”راه حل“؛ تفت، آمفی تئاتر هتل شیرکوه؛ 1384