در حال بارگذاری ...

محمدعلی صادق‌حسنی(گیلان)

تولد  : 1341لاهیجان
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : دیپلم تصویربرداری از دبیرستان آیت‌الله کاشانی؛ سال(؟)
اجراها : کارگردانی نمایش”پاتوق“نوشته”اسماعیل خلج“؛ اجرا در(؟)؛ 1358 کارگردانی نمایش”آب“نوشته”تاجبخش فنائیان“؛ اجرا در(؟)؛ 1362 کارگردانی نمایش”دخونکاء“نوشته”نگار نادری“؛ اجرا در(؟)؛ 1373 کارگردانی نمایش”صبح پائیزی“نوشته”علی حاج‌علی‌عسگری“؛ اجرا در(؟)؛ 1374 کارگردانی نمایش”فریاد خاموش“نوشته”ایوب افشارنژاد“؛ اجرا در(؟)؛ 1375 نویسندگی و کارگردانی نمایش "عروس گله"؛ جشنواره 17 فجر، شهر(؟)، تالار (؟)؛ 1377 کارگردانی نمایش”آبادی هفتم“نوشته”داود فخری‌نژاد“؛ اجرا در(؟)؛ 1377 کارگردانی نمایش”من و هزار تو“نوشته”یوسف فخرایی“؛ اجرا در(؟)؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش”عزیز طبلی“؛ اجرا در(؟)؛ 1379 کارگردانی نمایش”پس گل من کو“نوشته”محمود طیاری“؛ اجرا در(؟)؛ 1380 کارگردانی نمایش”صندوق نسوز“نوشته”سیروس شاملو“؛ اجرا در(؟)؛ 1381 کارگردانی نمایش”عزیز و نگار“نوشته”نگار نادری“؛ اجرا در(؟)؛ 1382 کارگردانی نمایش”مهپاره“نوشته”آرش نیک‌سیرت“؛ اجرا در(؟)؛ 1383 کارگردانی نمایش”مرگ در مطبخ“نوشته”محمدحسین ناصربخت“؛ اجرا در(؟)؛ 1384 کارگردانی نمایش خیابانی”عروس گله“؛ اجرا در(؟)؛ جشنواره بین‌المللی فجر؛ سال(؟) نویسندگی و کارگردانی نمایش "دعای آفتاب"، هجدهمین جشنواره فجر، شهر(؟)، تالار(؟)؛ 1378 کارگردانی نمایش "شم" نوشته "عیسی محمدی"؛ جشنواره 19 فجر، شهر(؟)، تالار(؟)؛ 1379 نگارش و کارگردانی نمایش”شبنم(؟)“؛ جشنواره نوزدهم فجر؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش”زباله‌ها“؛ جشنواره بیستم فجر؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش”خورتاب“؛ جشنواره بیست‌ویکم فجر؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش”آل“؛ جشنواره بیست‌وسوم فجر؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش”عروس گله“؛ جشنواره استانی گیلان؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش”عزیز طبلی“؛ جشنواره استانی گیلان؛ سال(؟) بازی در نمایش”مقصر کیه“ به کارگردانی(؟)؛ جشنواره چهارم استانی گیلان؛ سال(؟)


دریافت جایزه کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش”آب“؛ 1362 دریافت جایزه سوم کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش”فریاد خاموش“؛ 1375 دریافت جایزه سوم نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش”عروس گله“؛ 1376 دریافت جایزه اول کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش”آبادی هفتم“؛ 1377 دریافت جایزه دوم کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش” من و هزار تو“؛1378 دریافت جایزه کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش” عزیز طبلی “؛ 1379 دریافت جایزه دوم کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش” صندوق نسوز “؛ 1381 دریافت جایزه دوم کارگردانی از جشنواره استانی گیلان برای نمایش” عزیز و نگار “؛ 1382 دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی از جشنواره استانی گیلان برای نمایشنامه”عروس گله“؛ سال(؟) دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی از جشنواره استانی گیلان برای نمایشنامه”عزیز طبلی“؛ سال(؟) دریافت جایزه دوم کارگردانی از جشنواره تئاتر فجر برای نمایش”دعای آفتاب“؛ تهران؛ 1378 دریافت جایزه کار برگزیده جشنواره فجر (عروس گله)؛ تهران؛ 1377 (به روز شده 14/3/87)