در حال بارگذاری ...

علی گلستانی (مشهد)

تولد  : 1356قوچان
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : کاردانی برق از دانشگاه(؟)؛ مشهد؛ 1378
اجراها : نگارش نمایشنامه”بلال“؛ 1368 نگارش و کارگردانی نمایش”بدتنگان دریا(؟)“؛ قوچان، تالار هنر؛ 1371 بازی در نمایش”افسانه بگو“ به کارگردانی”فرشید تمری“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1373 نگارش نمایشنامه”کیف“؛ 137٣ نگارش نمایشنامه”بچه‌های خیابان“ به کارگردانی”علیرضا لنگرودی“؛ قوچان؛ 1374 ـ 1373 بازی در نمایش”پرواز درناها“ به کارگردانی”علی حسنعلی‌زاده“؛ قوچان، تالار هلال‌ احمر؛ 1374 نگارش و کارگردانی نمایش”عشق به افق دریا“؛ قوچان، تالار هنر؛1375 نگارش نمایشنامه”مانا“ به کارگردانی”علیرضا لنگرودی“؛ قوچان، تالار هنر؛ 1376 نگارش نمایشنامه”لرزه بی‌زمان“ به کارگردانی”حمیده حسینی“؛ کاشمر، تالار سرو؛ 1377 نگارش و کارگردانی نمایش خیابانی”دل آشوب“؛ تهران؛ 1378 نگارش نمایشنامه خیابانی”گیج“ به کارگردانی”مراد رادمرد“؛ تهران، بندرعباس، کرمانشاه؛ 1383 ـ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش”آخرین عکس آلبوم“؛ قوچان، تالار هنر؛ 1378 نگارش نمایشنامه”جوی قزک“؛ 1378 نگارش نمایشنامه”دله قز“؛ 1379 نگارش و کارگردانی نمایش”پس کوچه‌ها“؛ قوچان، اجرای خیابانی؛ 1379 نگارش نمایشنامه خیابانی”توی“ به کارگردانی”حسن کریمان“؛ قوچان؛ 1380 نگارش نمایشنامه خیابانی”عشق یعنی...“ به کارگردانی”علیرضا لنگرودی“؛ قوچان؛ 1381 نگارش نمایشنامه”عروسک مثل مترسک“؛ 1383 نگارش نمایشنامه”دیوار“؛ 1383 نگارش نمایشنامه”گفتن شما خرید“؛ 1383 نگارش و کارگردانی نمایش خیابانی”بمب ساعتی“؛ قوچان؛ 1384 نگارش نمایشنامه”کلاغه به خونش نرسید“ به کارگردانی”وحید علیزاده“؛ زاهدان؛ 1384 نگارش نمایشنامه”ویز، آویز، آویزه“ به کارگردانی”ابراهیم مطاعی“؛ مشهد، تالار پردیس؛ 1384 نگارش و کارگردانی نمایش”بوی خوش زندگی“؛ قوچان، تالار هنرهای زیبا؛ 1384 نگارش نمایشنامه”گریپ فرود چیز خوبیه“؛ 1384 مشاور کارگردان در نمایش”خنده بازار“ به کارگردانی”علیرضا لنگرودی“؛ تالار محراب فردوس؛ 1384