در حال بارگذاری ...

مرتضی آذرفر (الیگودرز)

تولد  : الیگودرز 1352
تخصص :
تحصیلات : کاردانی کارگردانی نمایش از دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
اجراها :


نمایش
بازی:

بازی در نمایش”مقاومت“ نوشته”محمدرضا سمیعی“،‌الیگودرز؛ 1372
بازی در نمایش”رسم بر این است“ ،‌ خرم آباد؛ 1373
بازی در نمایش”روباه دم زنگوله“ ، الیگودرز؛ 1374
بازی در نمایش”فریاد خاموش“ نوشته”ایوب افشاری‌نژاد“ ، الیگودرز؛ 1374
بازی در نمایش”تیر سوم“ نوشته”مجید غلامحسین‌گودرزی“ ، الیگودرز؛ 1374
بازی در نمایش”هیوله اشک“ نوشته”حشمت آ‌انصاری‌زاده“ ، الیگودرز؛ 1375
بازی در نمایش”غریبون اشترانکوه“ نوشته”قدرت‌الله فتحی“ ، الیگودرز؛ 1376
کارگردانی:
کارگردانی نمایش”و غربتت را هیچ شعری نسرود“ ؛ الیگودرز؛ 1379
کارگردانی نمایش”قشلاق آخر“  ؛الیگودرز؛ 1380
کارگردانی نمایش”دام“ الیگودرز؛ 1380
کارگردانی نمایش”واگویه‌های زنانه“ نوشته”علیرضا بیگلریان“؛ الیگودرز؛ 1382
کارگردانی نمایش”هوس بو نمناک“ نوشته”قدرت‌الله فتحی“؛ الیگودرز؛ 1382
طراحی صحنه:
طراحی صحنه در نمایش”پیراهن هزار یوسف“ به کارگردانی”مهرداد توکلی“؛1379
طراحی صحنه در نماش”لحظه‌های دکل“ به کارگردانی”مهرداد توکلی“؛1380
طراحی صحنه در نمایش”تیرگان“ نوشته”صادق آشورپور“ ؛ 1384
طراحی صحنه در نمایش”تنگه پلنگون“ نوشته”قدرت‌الله فتحی“ 
طراحی صحنه، طراح بروشور و اجرای موسیقی در نمایش”اسب“ نوشته”محمد چرم‌شیر“ به کارگردانی”غلامحسین خرسند“؛ جشنواره استانی
کارگردانی، بازی و طراحی صحنه:
کارگردانی، بازی و طراحی صحنه در نمایش”کاریکاتورز“ ، الیگودرز؛ 1383
تصویر
بازی در مجموعه تلویزیونی”خانه پدربزرگ“ ، 1382
بازی در فیلم داستانی”خانه‌ای در تاریکی“ به کارگردانی”سعید سلطانی“
بازی در فیلم داستانی”گلی برای نیما“ به کارگردانی”غلامحسین خرسند“
توضیحات:
جوایز:

دریافت جایزه طراحی صحنه از جشنواره استانی برای نمایش”پیراهن هزار یوسف“؛ 1379 
دریافت جایزه طراحی صحنه از جشنواره استانی برای نمایش”لحظه‌های دکل“؛ 1380
دریافت جایزه طراحی صحنه از جشنواره استانی برای نمایش”اسب“
به روز شده: 1385/10/12