در حال بارگذاری ...

جواد گنجی

تولد  : 1328قزوین
تخصص :
تحصیلات : دیپلم دانشسرای مقدماتی سبزوار
اجراها : بازی در نمایش”پهلوان اکبر می‌میرد“ به کارگردانی”حسین نصرآبادی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”جانشین“ نوشته”غلامحسین ساعدی“ به کارگردانی”محمود عطار“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”دیکته“ نوشته”غلامحسین ساعدی“ به کارگردانی”محمود عطار“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”ماندراگولا“ نوشته”ماکیا ولی“ به کارگردانی”؟“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”جزیره“ نوشته”آثول فوگارد“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”شیش و بش“ نوشته”محمد چرم‌شیر“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”خاله ادیسه“ نوشته”نغمه ثمینی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”قهوه قجری“ نوشته”آتیلا پسیانی“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”خسیس“ نوشته”مولیر“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”طبیب اجباری“ نوشته”مولیر“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”ملکه‌های فرانسه“ نوشته”تورنتون وایلدر“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”عمو زنجیر باف“ به کارگردانی”حسین نصرآبادی“؛ اجرا در(؟)