در حال بارگذاری ...

حجت‌الله خادم‌فرد

تولد  : 1346خرم‌آباد
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : دیپلم علوم انسانی
اجراها : کارگردانی و بازی در نمایش”محرمانه“؛ خرم‌آباد؛ 1368 کارگردانی و بازی در نمایش”آدم آدم است“؛ خرم‌آباد؛ 1370 بازی در نمایش”افسانه داود“ به کارگردانی”؟“؛ خرم‌آباد؛ 1374 بازی در نمایش”نیشخون زاگرس“ به کارگردانی”؟“؛ تهران، جشنواره هفدم فجر؛ 1377 کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش”سوسی پش“؛ جشنواره عشایر کشور؛ 1380 کارگردانی و طراحی صحنه نمایش”شب واقعه“؛ خرم‌آباد؛ 1383 کارگردانی نمایش”پشت درهای خاکی“؛ خرم‌آباد؛ 1384 کارگردانی نمایش”فریاد زندانی“ نوشته”؟“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”اسم شب“ نوشته”؟“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”پزشک پوشالی“ نوشته”؟“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)