در حال بارگذاری ...

شهرزاد بهشتیان

تولد  : 1363 تهران، شمیران
تخصص : عروسک گردان
تحصیلات : دانشجوی مقطع کارشناسی نوازندگی ساز جهانی در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛ ورودی 1382
اجراها : عروسک گردانی در نمایش"لباس فرفری" به کارگردانی"نازبانو اخوان نیک"؛ تهران، تالار مولوی(جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویی)؛ 1385 عروسک گردانی در نمایش"لباس فرفری" به کارگردانی"نازبانو اخوان نیک"؛ تهران، یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی؛ 1385


b.shahrzad@gmail.com