در حال بارگذاری ...

علی‌اصغر شادروان(اهواز)

تولد  : 1335شوشتر
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : کارشناسی بیولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 1357؛ کاردانی سینما از مرکز آموزش فیلمسازی؛ باغ فردوس؛ 1364
اجراها : بازی در نمایش”چوبدست‌های ورزیل“ به کارگردانی”حسینعلی طباطبایی“؛ اهواز؛ 1352 بازی در نمایش”سلطان مار“ به کارگردانی”حسینعلی طباطبایی“؛ اهواز؛ 1352 بازی در نمایش”گلدونه خانم“ به کارگردانی”رضا فیاضی“؛ اهواز؛ 1353 کارگردانی نمایش”آریا داکاپو“ نوشته”ویننست میلی“؛ اهواز؛ 1353 کارگردانی نمایش”سگی در خرمن جا“ نوشته”نصرت نویدی“؛ اهواز؛ 1353 بازی در نمایش”آی بی کلاه آی با کلاه“ نوشته”غلامحسین ساعدی“‌ به کارگردانی”اسماعیل دانشمند“؛ اهواز؛ 1353 بازی در نمایش”ابراهیم توپچی و آقابیک“ به کارگردانی”علی تاجر مشایی“؛ اهواز؛ 1354 کارگردانی نمایش”مردی که مرده بود و خود نمی‌دانست“ نوشته”پرویز صیاد“؛ دانشگاه جندی شاپور؛ 1354 کارگردانی نمایش”چشم در برابر چشم“ نوشته”غلامحسین ساعدی“؛ اهواز؛ 1355 کارگردانی نمایش”آدم آدم است“ نوشته”برتولت برشت“؛ اهواز؛ 1356 نگارش فیلمنامه، کارگردانی و طراح صحنه در فیلم سینمایی”تیر باران“؛ 65-1364 نگارش فیلمنامه، کارگردانی و طراح صحنه در فیلم سینمایی”بحران“؛ 1367 نگارش فیلمنامه، کارگردانی و طراح صحنه در فیلم سینمایی”جدال بزرگ“؛ 1370 کارگردانی نمایش”سربخش“ نوشته”محمدعلی مهیمنی“؛ اهواز، تهران(جشنواره فجر9؛ 1373 نگارش فیلمنامه، کارگردانی و طراح صحنه در فیلم سینمایی”پاتک“؛ 1375 نگارش فیلمنامه، کارگردانی و طراح صحنه در فیلم سینمایی”خفاش“؛ 1377 کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش تلویزیونی”کور و افلیج“؛ شبکه استانی خوزستان؛ 1381 کارگردان و طراح صحنه در نمایش تلویزیونی”خیانت“؛ شبکه استانی خوزستان؛ 1382 نگارش فیلمنامه، کارگردانی و طراح صحنه در فیلم سینمایی”در آغوش باد“؛ 1383 کارگردانی نمایش”افعی طلایی“ نوشته”علی نصیریان“؛ اهواز؛ 1384 نگارش و کارگردانی نمایش تلویزیونی"شیر و باد"؛ شبکه استانی خوزستان؛ 1386


دریافت جایزه ویژه داوران از جشنواره سیزدهم تئاتر فجر برای نمایش”سربخش“؛ 1373 (به روز شده 25/2/86)