در حال بارگذاری ...

مقصود رحیمی مقدم(میانه)

تولد  : 1354شهرری
تخصص :
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش"کبودان و اسفندیار‌" به کارگردانی"علیرضا فراقی"؛ تبریز، تالار مدنی؛ 1379 بازی در نمایش"بازی مرگ" به کارگردانی"حسن عظیمی"؛ میانه، تالار اصلی؛ 1380 بازی در نمایش"همه قصه از یک سیب آغاز شد" به کارگردانی"حسن عظیمی"؛ تبریز، میانه؛ 1382 بازی در نمایش"پیراهنی برای خون" به کارگردانی"حسن عظیمی"؛ تبریز، میانه؛ 1383 بازی در نمایش"چتری برای روزهای بارانی" به کارگردانی"قادر حسن‌زاده"؛ تبریز، میانه؛ 1384 بازی در نمایش"خورشید و نیزه" به کارگردانی"حسن عظیمی"؛ تبریز، میانه(اجرای عموم)؛ 1385


دریافت جایزه اول بازیگری مرد از جشنواره داخلی شهرستان(دفاع مقدس) برای نمایش"بازی مرگ"؛ 1380 دریافت جایزه اول بازیگری مرد از جشنواره تابستانی میانه برای نمایش"همه قصه از یک سیب آغاز شد"؛ 1382 دریافت جایزه دوم بازیگری مرد از جشنواره تابستانی میانه برای نمایش"پیراهنی برای خون"؛ 1383 دریافت جایزه دوم بازیگری مرد از جشنواره تابستانی میانه برای نمایش"چتری برای روزهای بارانی"؛ 1384 ( به روز شده 4/2/86)