در حال بارگذاری ...

رضا(بهرنگ) عباسپور(بندرعباس)

تولد  : 1356بندرعباس
تخصص : بازیگر و آهنگساز
تحصیلات :
اجراها : بازی و آهنگسازی در نمایش”وقتی ما برگردیم دو پای آویزان مانده است“ به کارگردانی”ابراهیم پشتکوهی“؛ تهران، تالار هنر، جشنواره فجر؛ 1378 آهنگسازی در نمایش”مرد لور“ به کارگردانی”ابراهیم پشت‌کوهی“؛ تهران، تالار قشقایی، جشنواره مهر؛ 1378 آهنگسازی در نمایش”عالی و فاطی“ به کارگردانی”ابراهیم پشتکوهی“؛ بندرعباس، آبادان؛ 1379 آهنگسازی در نمایش”رنگ زدن آن خانه فراموش“ به کارگردانی”ابراهیم پشتکوهی“؛ بندرعباس؛ 1380 آهنگسازی در نمایش”چگونه یک کولی کر مرغ دریایی را روی آب خورد“ به کارگردانی”ابراهیم پشت‌کوهی“؛ شیراز؛ 1382 آهنگسازی در نمایش”تاریخ سرکوب“ به کارگردانی”ابراهیم پشت‌کوهی“؛ بندرعباس، بوشهر؛ 1382 آهنگسازی در مجموعه تلویزیونی”مسافر سحر“ به کارگردانی”مهدی‌پور“؛ شبکه 5؛ 1383 آهنگسازی در نمایش”خلاتیه“ به کارگردانی”امیر امیری“؛ تهران، جشنواره دانشجویی؛ 1384 آهنگسازی در نمایش"رساله گردش خون" به کارگردانی"ابراهیم پشت‌کوهی"؛ بندرعباس؛ 1385 آهنگسازی در مجموعه تلویزیونی"کوچه پیرمردها" به کارگردانی"رضا کمالی"؛ شبکه 2؛ 1386 آهنگسازی در مجموعه تلویزیونی"آن سوی دریا، این سوی خاک" به کارگردانی"(؟) مهدی‌پور"؛ شبکه استانی هرمزگان؛ 1386 (به روز شده 9/3/86)