در حال بارگذاری ...

علی‌اصغر ابراهیمی(گلستان)

تولد  : 1348گلستان
تخصص : بازیگر، کارگردان
تحصیلات : دانشجوی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی؛ علی‌آباد کتول؛ ورودی 1383؛ دیپلم بازیگری از انجمن سینمای جوان شهرستان گرگان؛ 1375
اجراها : بازی در نمایش”حقیقت“ به کارگردانی”حسن رادنیا“؛ رامیان؛ 1368 بازی در نمایش”سرباز ساده‌لوح“ به کارگردانی”حسین اسفندیاری“؛ گرگان؛ 1370 بازی در نمایش”یک سر و دو گوش“ به کارگردانی”حسین اسفندیاری“؛ رامیان؛ 1373 بازی در نمایش”بایزید بسطامی“ به کارگردانی”حسین بیانی“؛ خان‌ببین؛ 1375 بازی در نمایش”بهلول“ به کارگردانی”ولی‌‌الله جمشیدی“؛ خان‌ببین؛ 1376 بازی در نمایش”مهاجرت به شهر“ به کارگردانی”حسین قره‌خانی“؛ علی‌آباد؛ 1379 ( به روز شده 4/2/86)