در حال بارگذاری ...

اکبر ابوترابی اناری(کرمان)

تولد  : 1356 انار
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه آزاد کرمان؛ 1380
اجراها : بازی در نمایش"به گل نشستگان" نوشته"حسن باستانی" به کارگردانی"حسن تقی‌پور"؛ انار، تالار آمفی تئاتر؛ 1377 کارگردانی نمایش"دلدار" نوشته"حسین نوری"؛ انار، تالار آمفی تئاتر؛ 1377 بازی در نمایش"خم و خمیازه" به کارگردانی"سیدکاظم آرمیون"؛ انار، تالار آمفی تئاتر؛ 1378 بازی در نمایش"مصاحبه" نوشته"محمد رحمانیان" به کارگردانی"سیدداود صابری"؛ انار، رفسنجان؛ 1381 بازی در نمایش"وصال در وادی هفتم" به کارگردانی"سیدکاظم آرمیون"؛ سیرجان، انار( پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی کرمان)؛ 1382 بازی در نمایش"تعب نامه تلخستان" به کارگردانی"سیدداود صابری"؛ انار، کرمان(شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی)، بوشهر(جشنواره منطقه‌ای)؛ 1383 نگارش نمایشنامه"تام و جری"؛1383 نگارش و کارگردانی نمایش"پیش از شماره آخر"؛ انار، یزد(جشنواره طعم زندگی)، کرمان(جشنواره تئاتر استانی)؛ 1384 بازی در نمایش"شب نشینی در جهنم" نوشته"مهرداد رایانی مخصوص" به کارگردانی"علی شفیعی"؛ انار، هفتمین جشنواره تئاتر انار؛ 1384


دریافت جایزه رتبه سوم بازیگری مرد از پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی کرمان برای نمایش"وصال در وادی هفتم"؛ 1382 دریافت جایزه رتبه دوم بازیگری از هفتمین جشنواره تئاتر انار برای نمایش"شب نشینی در جهنم"؛ 1384 دریافت جایزه رتبه دوم کارگردانی از هفدهمین جشنواره تئاتر استانی کرمان برای نمایش"پیش از شماره آخر"؛ 1384 دریافت جایزه رتبه سوم نمایشنامه‌نویسی از هفدهمین جشنواره تئاتر استانی کرمان برای نمایشنامه"پیش از شماره آخر"؛ 1384 Aboutorabi2003@yahoo.com (به روز شده 7/3/86)