در حال بارگذاری ...

حمید عزتی گلی(زنجان)

تولد  : 1350 زنجان
تخصص : طراح صحنه، دستیار کارگردان
تحصیلات : کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان؛ 1375
اجراها : دستیار کارگردان در نمایش”یکی بود یکی نبود“ به کارگردانی”امیر سهامی“؛ زنجان، 1373 کارگردانی در نمایش”وقتی بیگانه بیاید“ نوشته”علی آقاجانلو“؛ چالوس، جشنواره سراسری دانشجویی؛ 1374 طراح صحنه و دستیار کارگردان در نمایش”ژاندارک وقدیسه‌ها“ نوشته و کارگردانی”علی آقاجانلو“؛ تهران، جشنواره بین‌المللی فجر؛ 1378 طراح نور در نمایش”فریاد اسکندر“ نوشته و کارگردانی”علی آقاجانلو“؛ قزوین، جشنواره استانی؛ 1380 مشاور نویسنده و کارگردان نمایش”شمر عباس خوان“ نوشته و کارگردانی”احسان صادقی جهانی“؛ تهران، جشنواره بین‌المللی فجر دانشجویی؛ 1384 بازی در نمایش‌های بی‌کلام”ذات کثیف“، ”حماسه“، ”شکار“و ”تولد“ به کارگردانی”ساسان فجر“؛ کشور آذربایجان، جشنواره افق؛ سال(؟)


HAmid50438@yahoo.com