در حال بارگذاری ...

عبدالرضا عبدالهی(بوشهر)

تولد  : 1361برازجان
تخصص :
تحصیلات : کاردانی عمران از آموزشکده فنی امام خامنه‌ای بوشهر؛ 1386
اجراها : بازی در نمایش"اسب بال‌دار" به کارگردانی"حسن نوربخش"؛ بوشهر(جشنواره استانی)؛ 1370 بازی در نمایش"اسب چوبی" به کارگردانی"حسن نوربخش"؛ بوشهر؛ 1372 بازی در نمایش"دخمه" به کارگردانی"هیبت‌الله شمسی‌پور"؛ بوشهر(جشنواره استانی)؛ 1375 بازی در نمایش"ماه پیشونی" به کارگردانی"ژاله بحرینی مطلق"؛ بوشهر؛ 1376 بازی در نمایش"خین دارون" به کارگردانی"حمیدرضا ریشهری"؛ بوشهر؛ 1378 عروسک‌گردانی در نمایش"جنگ کودکان" به کارگردانی"حسین نوربخش"؛ اجرا در(؟)؛ 1378 بازی در نمایش"باغ آرزوها" به کارگردانی"احمد صابری"؛ بوشهر؛ 1379 دستیار کارگردان در نمایش"باغ آرزوها" به کارگردانی"احمد صابری"؛ بوشهر، جشنواره استانی؛ 1379 دستیار کارگردان در نمایش"بوته گلی برای لیلا" به کارگردانی"هیبت‌الله شمسی‌پور"؛ بوشهر، تالار ارشاد؛ 1381 طراح صحنه و دستیار کارگردان در نمایش"آخرین مروارید" به کارردانی"هیبت‌الله شمسی‌پور"؛ بوشهر؛ 1382 دستیار کارگردان در نمایش"صداش بزن انار و گندم" به کارگردانی"هیبت‌الله شمسی‌پور"؛ بوشهر،‌ جشنواره استانی و اجرای عموم؛ 1383


A_daniyal_22@yahoo.com