در حال بارگذاری ...

فریدون گیلان(بندرلنگه)

تولد  : 1360 بندرلنگه
تخصص : نویسنده، کارگردان، بازیگر
تحصیلات : دیپلم حسابداری و بازرگانی؛ 1378 – 1377
اجراها : نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"هر جا رویم جایگایمان همانجاست"؛ بندرلنگه؛ 1379 بازی و دستیار کارگردان در نمایش"دلاله محبت" به کارگردانی"کبری بادپا"؛ بندرلنگه؛ 1379 کارگردانی نمایش"جل پشت‌ها" نوشته"حسین فضل‌اللهی"؛ رودان؛ 1380 بازی در نمایش"کندرکش" نوشته و کارگردانی"حسین ادیبی"؛ بندرعباس، جشنواره استانی؛ 1381 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"خوش به حال تکه سنگ که ندارد دل تنگ"؛ میناب، جشنواره استانی؛ 1381 کارگردانی نمایش"گل اندام" نوشته"فاطمه پولادی"؛ بندرعباس(جشنواره استانی)، شیراز(جشنواره منطقه‌ای)، تهران(جشنواره فجر)؛ 1383 نگارش و کارگردانی نمایش خیابانی"سبوی عشق"؛ بندرلنگه؛ 1383 مشاور کارگردان در نمایش"چوب بی‌صدا" نوشته و کارگردانی"وحید قاسمی‌نژاد"؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) طراح صحنه و مشاور کارگردان در نمایش"ساز دهل" به کارگردانی"وحید قاسمی‌نژاد"؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)


M7freidoon@yahoo.com