در حال بارگذاری ...

آذر هاوش(لاهیجان)

تولد  : 1362
تخصص :
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش خیابانی"آل" به کارگردانی"بهمن صادق حسنی"؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1383 بازی در نمایش خیابانی"شیلون کشی" به کارگردانی"محمدعلی صادق حسنی"؛ لاهیجان؛ 1384 بازی در نمایش"نگاه و نگار" به کارگردانی"محمدعلی صادق حسنی"؛ لاهیجان؛ 1385 بازی در نمایش خیابانی"افتو(آفتاب) " به کارگردانی(؟)؛ جشنواره دانشجویی؛ سال(؟)