در حال بارگذاری ...

آقامعلی عالشزاده(پارس‌آباد)

تولد  : 1353اهر، روستای زاویه
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : کارشناسی بهداشت حرفه‌ای از دانشکده حفاظت و بهداشت کار؛ 1381
اجراها : بازی در نمایش"حلقه‌ای در بیابان" به کارگردانی"اماموردی عباس‌نژاد"؛ پارس‌آباد؛ 1373 بازی در نمایش"قشلاق آخر" به کارگردانی"علیرضا فرید"؛ پارس‌آباد؛ 1375 کارگردانی نمایش"دلدار" نوشته"حسین نوری"؛ پارس آباد؛ 1376 بازی در نمایش"سرود صبحگاه گردان" به کارگردانی"غریب منوچهری"؛ اردبیل؛ 1376 بازی در نمایش"کبوتر توی کوزه" به کارگردانی"باب‌الله عزیزپور"؛ اردبیل؛ 1376 کارگردانی نمایش"کوچه تاریک" نوشته"غریب منوچهری"؛ پارس‌آباد؛ 1376 بازی در نمایش"خلوت" به کارگردانی"جابر شیری"؛ پارس‌آباد؛ 1377 کارگردانی نمایش میدانی و آئینی"تکم‌"؛‌ تهران؛ 1379 بازی و کارگردانی نمایش"تکم تا ماشاسی"؛ تهران، جشنواره بین‌المللی عروسکی؛ 1379 بازی در نمایش"نعره خاموش اناالحق" نوشته"جعفر نوعخواه" به کارگردانی‌"غریب منوچهری"‌؛ ارومیه؛ 1380 بازی در نمایش"بمب ساعتی" به کارگردانی"غریب منوچهری"؛ اردبیل، تهران؛ 1381 کارگردانی نمایش‌"نازلی جا‌" نوشته"علی حسن‌زاده"؛‌ پارس آباد؛ 1383 بازی در نمایش"پل" نوشته"محمد رحمانیان" به کارگردانی‌"غریب منوچهری"‌؛ اردبیل، گرگان؛ 1385


دریافت جایزه بازیگری اول از سومین جشنواره تئاتر منطقه‌ای مغان برای نمایش(؟)؛ 1375 عضو انجمن نمایش شهرستان پارس آباد Elyar481@yahoo.com (به روز شده 12/4/86)