در حال بارگذاری ...

فاضل حائری یزدی(قم)

تولد  : 1363 اصفهان
تخصص : کارگردان
تحصیلات : دیپلم تجربی؛ 1382
اجراها : گریم در نمایش"درون پیراهن یحیی" به کارگردانی"عطاءا... منتظری"؛ قم؛ 1382 گریم در نمایش"دنیای مطبوعاتی آقای اسراری" به کارگردانی"علی فرحناک"؛ قم؛ 1383 گریم در نمایش"کما" به کارگردانی"عطاءا... منتظری"؛ قم؛ 1383 کارگردانی نمایش"متوری" نوشته"صادق فرهمند"؛ قم، سازمان ملی جوانان؛ 1383 گریم در نمایش"اشک صحرا" به کارگردانی"رضا ابوذر"؛ قم؛ 1384 – 1383 کارگردانی نمایش"این جنگ است" نوشته"جلیل امیری"؛ قم، تالار قدس؛ 1384 گریم در نمایش"ایستاده‌ها سر سوراخ سوپ‌خوری" به کارگردانی"علی ثقفی"؛ قم؛ 1384 گریم در نمایش"شور شیرین" به کارگردانی"امیر عرب‌پور"؛ قم؛ سال(؟)


دریافت جایزه رتبه کارگردانی برتر از جشنواره طراوت برای نمایش"متوری"؛ 1383 دریافت جایزه رتبه کارگردانی سوم از جشنواره بسیج استانی برای نمایش"این جنگ است"؛ 1384 دریافت جایزه رتبه کارگردانی سوم از جشنواره تجربه‌های جوان استان قم برای نمایش"این جنگ است"؛ 1384