در حال بارگذاری ...

مریم صمدی(قم)

تولد  : 1366قم
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم علوم انسانی؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"روزگار طولانی تنهایی" به کارگردانی"علی ثقفی"؛ قم، تالار غدیر؛ 1382 منشی صحنه در نمایش"شب محبوبه" به کارگردانی"کوروش زارعی"؛ اجرا در(؟)؛ 1382 بازی در نمایش"پیله" به کارگردانی"ابوالفضل محمدزاده"؛ قم، تالار بعثت؛ 1385


دریافت جایزه دوم بازیگری زن از نخستین جشنواره تجربه‌های جوان برای نمایش(؟)؛ 1382 دریافت جایزه دوم بازیگری زن از سومین جشنواره تئاتر طراوت برای نمایش(؟)؛ 1385 دریافت جایزه دوم بازیگری زن از پنجمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای بسیج برای نمایش(؟)؛ 1385