در حال بارگذاری ...

ابوالفضل صادق(قم)

تولد  : 1349قم
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم اقتصاد؛ 1370
اجراها : بازی در نمایش"جزیره" به کارگردانی"احمد ایرانی‌خواه"؛ قم؛ 1373 بازی در نمایش"حواله پستی" به کارگردانی"رضا ابوذر"؛ قم؛ 1373 بازی در نمایش"یاد ایام" به کارگردانی"علی تفضلیان"؛ قم؛ 1374 بازی در نمایش"تصویر بسته" به کارگردانی گروهی؛ قم؛ 1374 بازی در نمایش"گرداب" به کارگردانی"عظیم اسدی"؛ اجرا در(؟)؛ 1374 اجرای نور در نمایش"آهنگ شبانه" به کارگردانی"احمد ایرانی‌خواه"؛ قم؛ 1375 بازی در نمایش"این نیز بگذرد" به کارگردانی"علی فرحناک"؛ قم، تالار قدس؛ 1375 بازی در نمایش"قضیه هفتم" به کارگردانی"عظیم اسدی"؛ قم، تالار غدیر؛ 1375 بازی در نمایش"شب" به کارگردانی"حمید فلاحی"؛ قم، تالار قدس؛ 1376 اجرای افکت در نمایش"ابوذر تنها" به کارگردانی"احمد ایرانی‌خواه"؛ قم، تالار قدس؛ 1376 بازی در نمایش"هفت دریا شبنمی" به کارگردانی"رضا ابوذر"؛ قم، تالار قدس؛ ‌1377 بازی در نمایش"آن سوی رویاهای من" به کارگردانی"امیرحسین یاوری"؛ قم، تالار غدیر؛ 1379 بازی در نمایش"دنیای مطبوعاتی آقای اسراری" به کارگردانی"علی فرحناک"؛ قم، تالار غدیر؛ 1383 بازی در نمایش"ایستاده‌ها سر سوراخ سوپخوری" به کارگردانی"علی ثقفی"؛ قم، تالار غدیر؛ 1384


دریافت جایزه بازیگری سوم از جشنواره استانی قم برای نمایش"قضیه هفتم"؛ 1375 دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی قم برای نمایش"ایستاده‌ها سر سوراخ سوپخوری"؛ 1384