در حال بارگذاری ...

جواد شادکام(مشهد)

تولد  : 1355مشهد
تخصص : بازیگر، طراح لباس
تحصیلات : کارشناسی طراحی لباس از دانشگاه علمی کاربردی زاهدان؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"سایه ماه" به کارگردانی"انوشیروان ارجمند"؛ تهران، کاخ سعدآباد؛ 1374 بازی در نمایش"دانگ هفتم" به کارگردانی"رضا صابری"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1377 طراحی لباس در نمایش"شرم" به کارگردانی"سروش طاهری"؛ مشهد، تالار دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1381 طراحی لباس در نمایش"بازرس" به کارگردانی"رضا وثوقی"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1382 طراحی لباس در نمایش"پایان کبوتر" به کارگردانی"علی حاتفی‌نژاد"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1383 طراحی لباس در نمایش"تریلوژی مرگ" به کارگردانی"کیوان صباغ"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1383 طراحی لباس در نمایش"تاتوره" به کارگردانی"سروش طاهری"؛ مشهد، تالار هنر؛ 1383 طراحی لباس در نمایش"هیس این جا چند مانکن خوابند" به کارگردانی"جواد اشکذری"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384 طراحی لباس در نمایش"نرمان" به کارگردانی"کیوان صباغ"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384 طراحی لباس در نمایش"عشق بازی با مرگ" به کارگردانی"احسان ابراهیمی"؛ مشهد، دانشگاه فردوسی؛ 1384 طراحی لباس در نمایش"مرید آتش" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384 طراحی لباس در نمایش"مردی که می‌خواست مرد بماند" به کارگردانی"سروش طاهری"؛ مشهد؛ 1384 طراحی لباس در نمایش"زنبور مرده" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ تهران، تالار پرواز؛ 1384 طراحی لباس در نمایش"بیژن و منیژه" به کارگردانی"محسن عرب‌امیری"؛ گرگان، تالار اسعدگرگانی؛ 1385 طراحی لباس در نمایش"کوچه شهید ستایش" به کارگردانی"کیوان صباغ"؛ مشهد، آمفی تئاتر هاشمی‌نژاد؛ 1385


دریافت لوح افتخار به عنوان بهترین طراحی لباس از جشنواره تئاتر مشهد برای نمایش"مرید(؟) آتش"؛ 1373 دریافت لوح افتخار به عنوان بهترین طراحی لباس از جشنواره تئاتر مشهد برای نمایش"نرمان"؛ 1374 دریافت لوح افتخار به عنوان بهترین طراحی لباس از جشنواره تئاتر مشهد برای نمایش"هیس، این جا چند مانکن خوابند"؛ 1374 گذراندن دوره بازیگری در مدرسه تجربی مشهد؛ 1374 مدیریت سالن طراحی و دوخت لباس مشهد تدریس در دانشگاه طراحی لباس، زاهدان Ja-shadkam@yahoo.com