در حال بارگذاری ...

محسن جعفری(بندرلنگه)

تولد  : 1359 بندرلنگه
تخصص :
تحصیلات : پیش دانشگاهی؛ 1381
اجراها : بازی در نمایش"دهکده هالوها" به کارگردانی"وحید قاسمی"؛ بندرلنگه؛ 1378 بازی در نمایش"دلاله محبت" به کارگردانی"کبری بادپا"؛ بندرلنگه؛ 1379 بازی در نمایش"آخرین اتوبوس" به کارگردانی"سعید مهرانی"؛ بندرلنگه؛ 1379 بازی در نمایش"ابلیس" به کارگردانی"کبری کمافی"؛ بندرلنگه؛ 1380 بازی در نمایش"لیلیث" به کارگردانی"کبری بادپا"؛ بندرلنگه؛ 1380 بازی در نمایش"خوش به حال تکه سنگ" به کارگردانی"فریدون گیلان"؛ بندرلنگه؛ 1381 بازی در نمایش"گل اندام" به کارگردانی"فریدون گیلان"؛ بندرلنگه؛ 1381 بازی در نمایش"خنده ماهی" به کارگردانی"محمد پرخو"؛ بندرلنگه؛ 1381 بازی در نمایش‌"وزوز" به کارگردانی"امین سالاری"؛ بندرلنگه؛ 1385 بازی در نمایش"مروارید گمشده" به کارگردانی"فریدون گیلان"؛ بندرلنگه؛ 1385


ساخت فیلم کوتاه"بعد تو" به تهیه کنندگی"فریدون گیلان"؛ سال(؟) Absurd-59@yahoo.com