در حال بارگذاری ...

فرزین محدث

تولد  : تهران ـ 1358
تخصص : بازیگ
تحصیلات : کارشناسی بازیگری از دانشگاه سوره؛ ١٣٨۴
اجراها :
نمایش 
بازی: 
"هملت" (میکائیل شهرستانی) تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛1379 
"چیستا" (نادر برهانی‌مرند) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1382 
"آداب متبرک سکوت" (کامبیز اسدی) تهران، تئاترشهر، تالار خورشید؛1383 
"مرگ و دوشیزه" (بهنام حقیقی) تهران، تئاترشهر، تالار نو؛1384 
"شب بخیر جناب کنت" (میکاییل شهرستانی) تهران،تئاتر شهر،تالار قشقایی؛1385 
"مرگ فروشنده" (نادر برهانی‌مرند) تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛1385
"پینوکیو" (علی‌اصغر دشتی، نسیم احمدپور) تهران،‌ تئاترشهر، تالار قشقایی؛1386 
"آخ اگه بارون بزنه" (هادی عامل) تهران، تئاترشهر، تالار سایه، جشنواره آئینی ـ سنتی؛1386 
"مرغابی وحشی" (نادر برهانی‌مرند) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1386 
"ماکاندو" (آزاده انصاری) تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛1387 
"آخ اگه بارون بزنه" (هادی عامل) تهران، تالار سنگلج؛1387 
"فصل خون" (ایوب آقاخانی) تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛1387 
"رمولوس کبیر" (نادر برهانی‌مرند) تهران، تئاترشهر، تالار اصلی 
نمایشنامه 
بازی: 
"امینه" (علی شمس) تهران، تئاترشهر، تالار کنفرانس، بیست و هشتمین جشنواره فجر؛1388 


جوایز: 
دریافت دوم بازیگری "چیستا" در نخستین جشن بازیگر؛1383 
دریافت دوم بازیگری "چیستا" از نخستین جشن بازیگر؛1383 
دریافت نامزد بازیگری "شب بخیرجناب کنت" از پنجمین جشن بازیگر ؛1386 
دریافت اول بازیگری "مصاحبه" از دومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی و فرهنگسرای نیاوران 
دریافت کاندیدای "ماکاندو" تهران، جشن بازیگری خانه تئاتر؛1388 
فعالیت‌ها:
تدریس بدن و بیان، موسسه فرهنگ و فیلم تهران؛1386 
تدریس بیان و بازیگری، موسسه سینمایی موج نو؛1388
به روز شده: 1388/11/21