در حال بارگذاری ...

محسن عرب‌امیری(مشهد)

تولد  : 1359شاهرود
تخصص : نویسنده، کارگردان، بازیگر
تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش کارگردانی از دانشکده سوره تهران؛ 1383
اجراها : بازی در نمایش"دزد دریایی" به کارگردانی"حسن سرچاهی"؛ شاهرود، تالار مهر؛ 1381 بازی در نمایش"چهار خاطره از جنگ" به کارگردانی"نیما گودرزی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1381 بازی در نمایش"ضیافت شیطان" به کارگردانی"امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1382 بازی در نمایش"لیلی و مجنون" به کارگردانی"امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383 بازی در نمایش"تیر به جای شیر" به کارگردانی"افشین ناظری"؛ تهران، حوزه هنری، تالار اندیشه‌؛ 1383 بازی در نمایش"بی‌بی کوچیکه" به کارگردانی"سیمین امیریان"؛ تهران، تالار مهر؛ 1383 بازی در نمایش"عروسی خون" به کارگردانی"امیر دژاکام"؛ سینایا، رومانی، جشنواره دانشجویی؛ 1383 بازی در نمایش"دایره گچی قفقازی" به کارگردانی"امیر دژاکام"؛ سینایا، رومانی، جشنواره دانشجویی؛ 1383 کارگردانی نمایش"دو مرغ آخر عشق" نوشته"چیستا یثربی"؛ شاهرود، تالار مهر؛ 1383 کارگردانی ‌نمایش"شب و گربه زیر طاقی" نوشته"محمد چرم‌شیر"؛ تهران، دانشکده سوره؛ 1383 منتقد جشنواره اول نمایشنامه‌خوانی مشهد؛ 1383 منتقد جشنواره دوم تئاتر مشهد؛ 1383 منتقد جشنواره سوم نمایشنامه‌خوانی مشهد؛ 1384 بازبین، داور و منتقد جشنواره دوم نمایشنامه‌خوانی مشهد؛ 1384 نگارش و کارگردانی نمایش"شملت"؛ مشهد، مجتمع سینما تئاتر شمایل؛ 1384 بازی در نمایش"سرود سرنوشت" به کارگردانی"کمال‌الدین غراب"؛ مشهد، تالار فردوسی؛ 1385 نگارش، کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"بیژن و منیژه"؛ مشهد، تالار هنر، کانون هنر؛ 1385


تدریس دروس تخصصی رشته تئاتر در هنرستان سینما تئاتر شمایل، مشهد؛ 1384 و 1383 تدریس کارگردانی و بازیگری در جهاد دانشگاهی مشهد؛ 1384 بازبین و هیئت منتخب جشنواره ششم فیلم انجمن سینمای جوانان مشهد؛ 1384 بازبین و داور اولین فستیوال سراسری تئاتر کوتاه دانشجویی؛ سال(؟)