در حال بارگذاری ...

صالح یساقی(مشهد)

تولد  : 1364مشهد
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد مشهد؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"فرشته بلک سیتی" به کارگردانی"فرشته تمری"؛ قوچان، تالار هنر؛ 1372 بازی در نمایش"شبح" به کرگردانی"جواد رحیم‌زاده"؛ مشهد، تالار هنر؛ 1375 بازی در نمایش"شب بی‌پایان فاخته" به کارگردانی"مسعود واحدی‌زاده"؛ درگز، تالار ارشاد؛ 1380 بازی در نمایش"غضنفر در مشهد" به کارگردانی"حمید مرادیان"؛ درگز، تالار ارشاد؛ 1381 بازی در نمایش"من قفس نمی‌سازم" به کارگردانی"مسعود رشیدی"؛ درگز، تالار ارشاد؛ 1382 بازی در نمایش"بندهای خیالی" به کارگردانی"رضا قربانی"؛ قوچان، تالار هنر؛ 1382 بازی در نمایش"سریر آتش" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ مشهد، تالار دانشگاه آزاد؛ 1383 بازی در نمایش"زندان تئاترال" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ مشهد، تالار هنر؛ 1384 بازی در نمایش"جام آخر" به کارگردانی"مهدی سجادپور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1385 کارگردانی نمایش"خون خوانی" نوشته"امیر رستگار"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1385


8aleh111111@yahoo.com (22/12/85)