در حال بارگذاری ...

عباس جانفدا(مشهد)

تولد  : 1356مشهد
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : کارشناسی الکترونیک از دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1381
اجراها : کارگردانی نمایش"پرده‌برداری" نوشته"تاجبخش فنائیان"؛ مشهد؛ 1372 کارگردانی نمایش"راحیل" نوشته"چیستا یثربی"؛ مشهد؛ 1378 کارگردانی نمایش"ارتفاع" نوشته"حسن حامد"؛ مشهد، تهران، تالار شهید آوینی؛ 1379 کارگردانی نمایش"چشم آبی اقیانوس" نوشته"فرشاد فرشته‌حکمت"؛ مشهد؛ 1380 بازی در نمایش"نمیرم از این پس که من زنده‌ام" به کارگردانی"رضا صابری"؛ مشهد؛ 1380 نگارش نمایش"سریر آتش" به کارگردانی(؟)؛ مشهد، سبزوار؛ 1381 بازی در نمایش"پریشان خیال" به کارگردانی"سیدمهدی سجادپور"؛ کاشمر، اصفهان، تالار هنر؛ 1381 بازی در نمایش"بازینامه باستان" به کارگردانی"رضا صابری"؛ مشهد، اهواز، تهران، تالار سنگلج؛ 1382 – 1381 کارگردانی نمایش"راز حصار" نوشته"امیرحسام حسنی‌زاده"؛ مشهد؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش"زندان تئاترال"؛ مشهد؛ 1383 نگارش نمایشنامه"نت هشتم" به کارگردانی"محمد الهی"؛ مشهد؛ 1384 کارگردانی نمایش"زنبور مرده" نوشته"صحرا رمضانیان"؛ مشهد، تهران، تالار پرواز، تالار مهر؛ 1385 – 1384 نگارش نمایشنامه"جام آخر" به کارگردانی"مهدی سجادپور"؛ مشهد؛ 1385 کارگردانی نمایش"نقل سکوت" نوشته"امیر رستگار"؛ درگز، تالار ارشاد؛‌ 1385 بازی در نمایش"خون خوانی" به کارگردانی"صالح سیاقی"؛ مشهد؛ 1385


موسس و دبیر کانون تئاتر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1381- 1378 عضو شورای مرکزی مجمع کانون‌های تئاتر دانشجویان کشور؛ 1381 – 1380 دریافت جایزه کارگردان برگزیده از جشنواره تئاتر دانشجویی برای نمایش"ارتفاع"؛ 1381 دریافت جایزه بازیگری برگزیده از جشنواره(؟) اصفهان برای نمایش"پریشان خیال"؛ 1381 دریافت جایزه نویسنده برگزیده از جشنواره(؟) مشهد برای نمایش"سریر آتش"؛ 1382 مدیر اجرایی اولین و دومین جشنواره تئاتر مشهد؛ 1384 – 1383 دبیر نخستین جشنواره تئاتر کوتاه مشهد؛ 1384 دریافت جایزه نویسنده برگزیده از جشنواره(؟) برای نمایش"عکس دل"؛ 1384 دریافت جایزه کارگردان برگزیده از جشنواره(؟) برای نمایش"زنبور مرده"؛ 1385 abbajanfada@yahoo.com (22/11/85)