در حال بارگذاری ...

وحیده صحرانورد(تبریز)

تولد  : 1363 تبریز
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم
اجراها : بازی در نمایش"محرم زنده است" به کارگردانی"یعقوب صدیق‌جمالی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1384 بازی در نمایش"یاقوت" به کارگردانی"یعقوب صدیق‌جمالی"؛ اصفهان، تالار هنر؛ 1384 بازی در نمایش"موشگربه" به کارگردانی"یعقوب صدیق‌جمالی"؛ تبریز، مجتمع فرهنگی هنری؛ 1384 بازی در نمایش"دست‌های او" به کارگردانی"یعقوب صدیق‌جمالی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار(؟)، جشنواره(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش"فصل سیب" به کارگردانی"یعقوب صدیق‌جمالی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو، جشنواره(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش"در فراق فرهاد" به کارگردانی"محمد ملکی"؛ تبریز، مجتمع فرهنگی هنری؛ سال(؟) بازی در نمایش"بحرالغرائب" به کارگردانی"محمد ملکی"؛ تبریز، مجتمع فرهنگی هنری؛ سال(؟) (22/1/86)