در حال بارگذاری ...

فاطمه گمشادزائی(مشهد)

تولد  : 1360تهران
تخصص :
تحصیلات : پیش دانشگاهی؛ 1378
اجراها : بازی در نمایش"یکی دو تا میوتا" به کارگردانی"سعید علیزاده"؛ مشهد، تالار مجتمع هاشمی‌نژاد؛ 1380 بازی در نمایش"مویه‌های شام" به کارگردانی"شاپور ترکمن سرابی"؛ مشهد، تالار مجتمع هاشمی‌نژاد؛ 1381 بازی در نمایش"امان" به کارگردانی"(؟) فرزادی"؛ مشهد؛ 1382 بازی در نمایش"رو به دریا" به کارگردانی"محمد ملتجی"؛ مشهد؛ 1383 بازی در نمایش"آوای باد" به کارگردانی"امین فاضلی، صادق قاضی"؛ مشهد، تالار دانشگاه آزاد؛ 1383 بازی در نمایش"غروب آبی" به کارگردانی"حمید جندقی"؛ مشهد، تالار مجتمع هاشمی‌نژاد؛ 1383 بازی در نمایش"تیک تاک‌های خاکستری" به کارگردانی"مسعود عقلی"؛ مشهد، تالار مجتمع هاشمی‌نژاد؛ 1384 بازی در نمایش"وقتی که بازگشت" به کارگردانی"مسعود عقلی"؛ مشهد، تالار مجتمع هاشمی‌نژاد؛ 1385 بازی در نمایش"کربلا‌ بی‌شمر" به کارگردانی"محمد جهان‌پا"؛ تهران(همایش عاشوراییان)؛ 1385 بازی در نمایش"ننه سرما" به کارگردانی"سعید علیزاده"؛ مشهد، تالار مجتمع هاشمی‌نژاد؛ سال(؟)


دریافت جایزه دوم(؟) از جشنواره دانشگاه‌های آزاد منطقه یک مشهد برای نمایش(؟)؛ 1383 دریافت جایزه اول(؟) از جشنواره فصل طنز مشهد برای نمایش(؟)؛ 1383 دریافت جایزه اول(؟) از جشنواره خانه‌های فرهنگ مشهد برای نمایش(؟)؛ 1384 دریافت جایزه دوم(؟) از جشنواره فصل مذهبی مشهد برای نمایش(؟)؛ 1384 دریافت جایزه سوم(؟) از جشنواره نمایش‌های کوتاه برای نمایش(؟)؛ 1384 دریافت جایزه اول(؟) از جشنواره استانی بسیج برای نمایش(؟)؛ 1385 دریافت جایزه سوم(؟) از جشنواره کشوری بسیج برای نمایش(؟)؛ 1385 (26/1/86)