در حال بارگذاری ...

فواد ابراهیمیان(همدان)

تولد  : 1362کرمانشاه
تخصص : نویسنده، کارگردان، بازیگر، طراح
تحصیلات : کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه پیام نور همدان
اجراها : کارگردانی و بازی در نمایش"عروسی شغال"؛ همدان، تالار اداره ارشاد؛ 1380 کارگردانی و بازی در نمایش"آینه وقت آفتاب"؛ تهران، تالار پرواز؛ 1381 بازی در نمایش"باکره‌ها" به کارگردانی"میثم پورتقی"؛ همدان، تالار فجر؛ 1381 کارگردانی و بازی در نمایش"پسرها"؛ نهاوند، تالار ارشاد؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش"عشق سوءتفاهمی است بین دو احمق"؛ سنندج، همدان؛ 1383 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"چت لاو"؛ همدان، تالار ارشاد؛ 1384 نگارش و کارگردانی نمایش"قایق چوبی"؛ سنندج؛ 1385 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"زکریا"؛ همدان، مشهد، تالار الغدیر، تهران(همایش عاشورائیان)؛ 1385 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"نقل جعفر"؛ همدان، فرهنگسرای راه کربلا؛ 1385


دریافت جایزه کار برگزیده از جشنواره اعتیاد برای نمایش"پسرها"؛ 1382 دریافت جایزه سوم نویسندگی از جشنواره تئاتر استانی همدان برای نمایش"عشق سوءتفاهمی است بین دو احمق"؛ 1383 دریافت جایزه سوم کارگردانی از جشنواره تئاتر استانی همدان برای نمایش"عشق سوءتفاهمی است بین دو احمق"؛ 1383 دریافت جایزه دوم نویسندگی و کارگردانی از جشنواره تئاتر بسیج همدان برای نمایش"فاجعه"؛ 1384 دریافت جایزه سوم نویسندگی از جشنواره نمایشنامه‌نویسی حوزه هنری استان همدان برای نمایش"فاجعه"؛ 1384 1385 دریافت جایزه اول نویسندگی و دوم کارگردانی از جشنواره دانشجویی سنندج برای نمایش"قایق چوبی"؛ 1385 دریافت جایزه اول نویسندگی و کارگردانی از جشنواره تئاتر بسیج همدان برای نمایش"زکریا"؛ 1385 دریافت جایزه سوم کارگردانی از اولین همایش شهرستان کبودرآهنگ برای نمایش"عروسی شغال"؛ 1380 دریافت جایزه اول بازیگری مرد از جشنواره تئاتر شهرستان کبودرآهنگ برای نمایش"باکره‌ها"؛ 1381 (26/1/86)