در حال بارگذاری ...

محمود عیسی‌پور(خرمشهر)

تولد  : 1357خرمشهر
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم ادبیات و علوم انسانی؛ 1377
اجراها : بازی در نمایش"غریبه" به کارگردانی"محسن پیام"؛ قم(جشنواره دانش آموزی)؛ 1371 بازی در نمایش"پایان روز دوم" به کارگردانی"محسن پیام"؛ قم(جشنواره دانش آموزی)؛ 1372 بازی در نمایش"تقی و شهر خیال" به کارگردانی"سعید دریس"؛ خرمشهر(اجرای عموم)؛ 1374 بازی در نمایش"بچه تابستان" به کارگردانی"محمود عیسی‌پور"؛ خرمشهر(اجرای عموم)؛ 1374 بازی در نمایش"از کعبه تا سجاده خونین" به کارگردانی"عبدالله حلیات"؛ خرمشهر(اجرای عموم)؛ 1375 بازی در تعزیه"حضرت رقیه(س)" به کارگردانی"عبدالله حلیات"؛ خرمشهر‌؛ 1376 بازی در نمایش"ساقی لب تشنگان" به کارگردانی"عبدالله حلیات"؛ خرمشهر(اجرای عموم)؛ 1377 بازی در نمایش"خشم و هیاهو" به کارگردانی گروهی؛ خرمشهر(جشنواره فتح خرمشهر)؛ 1380 بازی در نمایش"قهوه قجری" به کارگردانی گروهی؛ خرمشهر(جشنواره شکست حصر آبادان)؛ 1381 بازی در نمایش"روایت‌های تکه تکه شده" به کارگردانی"محمود عیسی‌پور"؛ خرمشهر‌؛ 1384 بازی در نمایش"آئین‌ها و آینه‌ها" به کارگردانی"عبدالله حلیات"؛ خرمشهر‌؛ 1384 بازی در نمایش"مسیر عشق" به کارگردانی"عبدالحسین جلیل‌نسب"؛ خرمشهر(جشنواره تئاتر رامهرمز)؛ 1385 (29/1/86)