در حال بارگذاری ...

آنا هزارجریبی(بهشهر)

تولد  : 1368بهشهر
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم ریاضی؛ 1385
اجراها : بازی در نمایش"خروسک پریشان" به کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ بهشهر، کانون آموزش و پرورش؛ 1380 بازی در نمایش"حباب" به کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ بهشهر؛ 1382 بازی در نمایش"زنجیر" به کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ بهشهر، تالار شهیدهاشمی‌نژاد؛ 1384 بازی در نمایش"یه کاسه نذر" به کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ بهشهر، ساری، تالار شهید هاشمی‌نژاد و تالار سلمان هراتی؛ 1384 (29/2/86)