در حال بارگذاری ...

الهیار هزارجریبی(بهشهر)

تولد  : 1331بهشهر
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : کاردانی نمایش از دانشگاه(؟)؛ 1358
اجراها : بازی در نمایش"صیادان" نوشته"اکبر رادی" به کارگردانی"مسعود پایندان"؛ تهران، انستیتوی هنری؛ 1356 بازی در نمایش"مرگ در پائیز" نوشته"اکبر رادی" به کارگردانی"الیاس پورغلام پور"؛ تهران، تالار(؟)؛ 1356 بازی در نمایش"دیکته و زاویه" به کارگردانی"رضا محمدی"؛ تهران، انستیتوی هنری؛ 1358 بازی در نمایش"آموزگاران" نوشته"محسن یلفانی" به کارگردانی"فریدون سلیمیان"؛ تهران، انستیتوی هنری؛ 1358 کارگردانی نمایش"کومه" نوشته"محمد یوسفی"؛ گرگان، بهشهر؛ 1370 کارگردانی نمایش"مقصر کیه؟" نوشته"صادق عاشورپور"؛ بهشهر؛ 1376 کارگردانی و بازی در نمایش"کشته عدالت" نوشته"صادق محمدعلی"؛ ساری، تالار ‌ هراتی، بهشهر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1379 کارگردانی نمایش"امیر و گوهر" نوشته"محمد عظیمی"؛ بهشهر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1379 بازی در نمایش"حباب" نوشته و کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ بهشهر؛ 1382 مشاور کارگردان در نمایش"زنجیر" نوشته و کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ بهشهر، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1383 مشاور کارگردان در نمایش"یه کاسه نذر" نوشته"زهرا نجف‌پور" به کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ ساری، بهشهر؛ 1384 مشاور کارگردان در نمایش"جشن سالگرد" به کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ بهشهر، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1385 کارگردانی و بازی در نمایش"آهنگ‌های شکلاتی" نوشته"اکبر رادی"؛ بهشهر، کانون آموزش و پرورش؛ 1385 مشاور کارگردان در نمایش"لالائی‌های پدرانه" به کارگردانی"مهیار هزارجریبی"؛ ساری، تالار هراتی؛ 1385


مدرس تئاتر در آموزش و پرورش شهرستان بهشهر به مدت 30 سال مدرس تئاتر در دانشگاه علم و صنعت و پیام نور و آزاد شهرستان بهشهر ‌آموزش تئاتر برای فرهنگیان و مربیان پرورشی شهرستان بهشهر رئیس انجمن نمایش شهرستان بهشهر (30/2/86)