در حال بارگذاری ...

مهیار هزارجریبی(بهشهر)

تولد  : 1360بهشهر
تخصص : نویسنده، کارگردان، بازیگر، طراح صحنه
تحصیلات : مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"کشته عدالت" به کارگردانی"الهیار هزارجریبی"؛ ساری، تالار سلمان هراتی، بهشهر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1379 طراحی صحنه در نمایش"امیر و گوهر" به کارگردانی"الهیار هزارجریبی"؛ بهشهر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1379 کارگردانی و بازی در نمایش"خروسک پریشان" نوشته"داود کیانیان"؛ بهشهر، کانون آموزش و پرورش؛ 1380 نگارش نمایش"خشونت هرگز"؛ مازندران، مسابقات تئاتر دانش آموزی؛ 1381 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش خیابانی"حکایت یک جسد"؛ مازندران؛ 1381 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش خیابانی"شواش"؛ ساری، تالار سلمان هراتی، بهشهر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش"حباب"؛ بهشهر؛ 1382 کارگردانی و بازی در نمایش"دار و گیر پهلوان" نوشته"حسن باستانی"؛ بهشهر، اداره تربیت بدنی؛ 1383 نگارش و کارگردانی نمایش"زنجیر"؛ بهشهر، بابلسر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1384 کارگردانی نمایش"یه کاسه نذر" نوشته"زهرا نجف‌پور"؛ ساری، تالار سلمان هراتی، بهشهر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1384 کارگردانی و بازی در نمایش"جشن سالگرد" نوشته"آنتوان چخوف"؛ بهشهر، تالار شهید هاشمی‌نژاد؛ 1385 دستیار کارگردان در نمایش"آهنگ‌های شکلاتی" نوشته"اکبر رادی" به کارگردانی"الهیار(بیژن) هزارجریبی"؛ بهشهر، تالار آموزش و پرورش؛ 1385 نگارش و کارگردانی نمایش"لالائی‌های پدرانه"؛ ساری، تالار سلمان هراتی؛ 1385 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"تاریخ سازان کربلا"؛ بهشهر، مساجد و مدارس؛ 1385 نگارش نمایشنامه"نوروزخوان و مبارک" به کارگردانی"احمدرضا محمدی"؛ بهشهر‌؛ 1385 نگارش نمایشنامه"طالبا و فریاد فرهاد"؛ سال(؟)


دریافت جایزه اول نویسندگی از جشنواره تئاتر دانش آموزی مازندران برای نمایش"خشونت هرگز"؛ 1381 دریافت جایزه اول کارگردانی از پنجمین جشنواره تئاتر بسیج استانی مازندران برای نمایش"یه کاسه نذر"؛ 1384 دریافت جایزه دوم طراحی صحنه از پنجمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران برای نمایش"یه کاسه نذر"؛ 1384 دریافت جایزه اول نویسندگی از ششمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران برای نمایش"لالائی‌های پدرانه"؛ 1385 دریافت جایزه اول کارگردانی از ششمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران برای نمایش"لالائی‌های پدرانه"؛ 1385 دریافت جایزه اول طراحی لباس از ششمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران برای نمایش"لالائی‌های پدرانه"؛ 1385 تدریس و آموزش تئاتر در مدارس آموزش و پرورش شهرستان بهشهر عضو صندوق اعتباری هنرمندان و نویسندگان عضو هیئت امنای انجمن نمایش شهرستان بهشهر Siran2namayesh@yahoo.com (30/2/86)