در حال بارگذاری ...

رسول آقایی(اصفهان)

تولد  : 1354اصفهان
تخصص : بازیگر، طراح حرکات موزون
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش"یوسف و زلیخا" به کارگردانی"احمد اشرفیان"؛ اصفهان، تالار اندیشه؛ 1382 بازی در نمایش"ضحاک ماردوش" به کارگردانی"مرتضی طباطبایی"؛ اصفهان، تالار هلال احمر، کرمان، مشهد؛ 1383 بازی در نمایش"صبر جمیل" به کارگردانی"غلامرضا عزیزالهی"؛ اصفهان، تالار هنر؛ 1383 بازی در نمایش"شمع و شیخ" به کارگردانی"احمد اشرفیان"؛ اصفهان، تالار هنر؛ 1384 بازی در نمایش"وجدان هرگز نمی‌میرد" به کارگردانی"فریدون خسروی"؛ اصفهان، تالار هنر، تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1385 بازی در نمایش"قلقله پریشان" به کارگردانی"ابراهیم کریمی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ سال(؟) بازی در نمایش"هنبان عشق" به کارگردانی"ابراهیم کریمی"؛ تهران‌، تالار سازمان گوشت؛ سال(؟) بازی در نمایش"نخلی از نخل" به کارگردانی"ابراهیم کریمی"؛ اصفهان؛ سال(؟)


دریافت جایزه بازیگری از جشنواره(؟) مشهد برای‌ بازی در نمایش"ضحاک ماردوش"‌؛ ‌سال(؟) (31/2/86)