در حال بارگذاری ...

روزبه عاشوری‌فر(لنگرود)

تولد  : 1361
تخصص : نویسنده، کارگردان، بازیگر، آهنگساز
تحصیلات : کارشناسی فیزیک از دانشگاه تبریز؛ 1385، دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته، علوم تحقیقات در دانشگاه تهران
اجراها : ساخت موسیقی در نمایش"آدم ‌در الست" به کارگردانی"رضا عاشوری‌فر"؛ لنگرود، رشت؛ 1375 ساخت موسیقی در نمایش"پرستوهای مهاجر" به کارگردانی"حسن صادقی دقیقی"؛ لنگرود؛ 1377 بازی در نمایش"مهمانخانه ستاره دریایی" به کارگردانی"مازیار رامین"؛ لنگرود؛ 1378 بازی در نمایش"کوی شهیدان حسینی" به کارگردانی"رضا جوشنی"؛ لنگرود، رشت؛ 1379 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"خرچنگ‌های مردابی"؛ لنگرود؛ 1381 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"خرچنگ‌های مردابی"؛ تبریز؛ 1382 بازی در نمایش"مجلس ضربت زدن" به کارگردانی"مهدی مددی"؛ تبریز، دانشگاه؛ 1382 بازنویسی، کارگردانی و بازی در نمایش"هتل ایران" نوشته"افشین هاشمی"؛ دانشگاه تبریز؛ 1383 کارگردانی نمایش"ابوذر تن‌ها" نوشته"صادق عاشورپور"؛ تبریز، دانشگاه؛ 1383 عکاسی، فیلمبرداری و مدیر فنی در نمایشنامه‌خوانی"هنر" به کارگردانی"مهدی امیری"؛ لنگرود؛ 1383 عکاسی، فیلمبرداری و مدیر فنی در نمایشنامه‌خوانی"گل‌های شمعدانی" به کارگردانی"محمد امین"؛ لنگرود؛ 1384 ساخت موسیقی در نمایشنامه‌خوانی"رقص کاغذ پاره‌ها"(خداحافظ) به کارگردانی"مهدی امیری"؛ لنگرود؛ 1384 ساخت موسیقی در نمایش"عشق آباد" به کارگردانی"سیاوش جمالی"؛ تبریز، دانشگاه تبریز؛ 1385 بازی در نمایش"رقص کاغذ پاره‌ها" به کارگردانی"فرهاد امینی"؛ تبریز، دانشگاه؛ 1385 کارگردانی و بازی در نمایشنامه‌خوانی"گل‌های شمعدانی" نوشته"محمد یعقوبی"؛ تبریز، دانشگاه؛ 1385 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایشنامه‌خوانی"هرکول، زمین 2003"؛ تهران، جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشجویی؛ 1385 کارگردانی و بازی در نمایش"کارنامه بندار بیدخش"؛ لنگرود، لاهیجان؛ 1386 بازی در نمایش"پیتزا با طعم میرزا قاسمی" نوشته"رضا عاشوری‌فر"؛ لنگرود، لاهیجان؛ 1386 عکاسی از فیلم کوتاه"پچ پچ دنیا" به کارگردانی"محمد امین"؛ سال(؟) بازی در فیلم‌های کوتاه"پچ پچ دریا" و"پچ پچ رویا" به کارگردانی"محمد امین"؛ سال(؟)


مدرس کارگاه تئاتر دانشگاه تبریز(مدیریت فرهنگی)؛ 1385 – 1382 فیلمبردار برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی در سال‌های 1385 – 1384 – 1383 عضو هیئت اجرایی جشنواره تئاتر دانشجویی تبریز؛ 1385 www.rzh.ashourifar@gmail.com (2/3/86)